100% garance originálních výrobků SM Systém, Blackroll a Dynasit   |   Doprava zdarma od 2500 Kč

MUDr. Richard Smíšek

MUDr. Richard Smíšek je specialista zabývající se svaly a páteří přes 40 let. Jeho zanícení pro zdravý pohyb vyústilo v celoživotní poslání a sestavení cvičení SM Systému. Charismatický lékař již pomohl stovkám lidem, kteří zápasili s beznadějí. Zkušený odborník působí v Praze; má dvě dcery (lékařky), které pokračují v otcových šlépějích a naplno se věnují SM Systému.

Bohatý životopis a historie SM Systému

V roce 1969 MUDr. Richard Smíšek začal cvičit s elastickým lanem. Cvičení bylo součástí jeho kondičního tréninku v atletickém desetiboji. Elastické lano sloužilo k posilování a protahování svalů; k nácviku koordinace pohybu v technických disciplínách.

Při studiu anatomie na lékařské fakultě (1973-79) si MUDr. Smíšek začal upřesňovat vliv cvičení s elastickým lanem na jednotlivé svalové skupiny a začal chápat jejich spolupráci. Pochopil, že šikmé břišní svaly jsou aktivovány z ramenního pletence.

V roce 1981 MUDr. Smíšek začal využívat cvičení s elastickým lanem pro pacienty s vertebrogenního obtížemi v bederní a krční zemi. Základem cvičení bylo dosažení svalové rovnováhy v ramenním a pánevním pletenci, také v abdominální zemi. Za základ úspěšné terapie považoval dosažení dostatečné aktivity šikmých břišních svalů a příčného břišního svalu při pohybu. Také pochopil důležitost osového postavení pacienta při cvičení.

Navíc při kompenzaci v oblasti šíje si všiml dobrého terapeutického efektu při léčbě bolestí hlavy, závratí vertebrogenního původu, pozitivního efektu na psychiku (lehké deprese, zlepšení koncentrace při práci a učení) a zlepšení zraku.

V roce 1983 se MUDr. Richard Smíšek na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS UK) setkal s Ludmily Mojžíšové, jejíž tělesná cvičení a knihy zná česká i slovenská odborná veřejnost. Během vzájemné spolupráce pochopil princip její metody léčby funkční sterility žen a mužů aktivním pohybovým programem doplněným manuálními technikami. Některé její cviky postupně nahradil vlastními cviky, které mají komplexnější efekt a urychlí léčbu. Kombinací znalostí vznikly následující programy:

V roce 1989 působil MUDr. Richard Smíšek ve středisku vrcholového sportu kde se soustředil na léčbu poruch pohybového aparátu přetíženého sportem a léčbu sportovních úrazů. Snažil se prosadit preventivně kompenzační a kondiční trénink.

V letech 1981-1990 MUDr. Richard Smíšek ošetřil asi 5 tisíc vertebrogenních pacientů různými léčebnými postupy.

V roce 1990 se MUDr. Richard Smíšek rozhodl pracovat privátně a rozvíjet svou cvičební metodu - SM Systém.

První pacienti byli především s diagnózou akutního výřezu meziobratlové ploténky v bederní oblasti. Kapacita neurochirurgických pracovišť byla velmi malá a tak na operaci museli pacienti v té době čekat měsíce i roky. Zde bylo nutné masáží relaxovat svalové napětí paravertebrálnych svalů, exaktní manuální trakcí roztáhnout postižený segment bederní páteře, zrušit kořenové dráždění a antalgické držení těla a cvičením s trakčním efektem několikrát denně udržovat roztažení. Pacientům vytvořili individuální pohybový plán pro akutní fázi a pak regenerační program, který měli cvičit. Metoda umožňuje během 3-6 dní zvládnout akutní bolest a kořenové dráždění, během jednoho měsíce připravit pacienta na možnost snadné práce a během 3 měsíců vrátit dobrou pracovní výkonnost. Po šesti měsících je možné začít rekreační sport.

Metoda léčby akutního výstupku meziobratlové disku, je založena na kombinaci manuálních technik a cvičení. Obojí vyžaduje absolutní přesnost provedení a zásadně nelze léčbu kombinovat s jinými metodami.

Píle pacientů však postupně opadla a pacienti se vraceli s recidivou potíží. Proto MUDr. Richard Smíšek zahájil pravidelné cvičení ve skupině na hudbu pro vyléčených pacientů, kteří potřebují rekondici s cílem zabránit recidivě obtíží. Cvičení přizpůsobil různým výkonnostním skupinám. Základem se stala škola zad - cvičení pro lidi se sedavým zaměstnáním a nedostatkem pohybu. Do této kategorie patří i pacienti po operaci páteře.

Další modifikace programu vznikla pro seniory. Zde je hlavní cíl zbavit pacienta bolestí a optimalizovat koordinaci a stabilizaci chůze a předejít tak pádu. Kvalitnímu ověření programu pro seniory pomohl Verband für aktive Senioren z Lipska, který registruje 1000 členy. Tam probíhá cvičení 2x týdně a došlo k ověření vlivu cvičení po 3 měsících, 1 roce a po 3 letech. Cvičení vede Kristine Ulbricht s týmem dalších 20 cvičitelů. Další velkou skupinu seniorů vede v Jeně univerzitní profesor. Část z nich má více než 80 let.

S německou 6 násobnou mistryní a šéftrenérkou sportovního aerobiku Janko Daubner se MUDr. Richard Smíšek shodl na principech zdravého aerobiku a vytvořili sestavu cviků, která intenzivně posiluje všechny důležité svaly a zároveň jejich protahuje. Cvičením dosáhneme osového postavení těla, mobilizujeme všechny klouby páteře i ostatní klouby těla, intenzivně regenerujeme meziobratlové ploténky a zároveň dosáhneme zvýšení tepové frekvence. Tepová frekvence 120 + je důležitá pro kardiovaskulární trénink a spálení přebytečných tukových zásob. Tato forma cvičení se ujala ve fitcentrech. Svou intenzitou plně nahrazuje aerobik.

MUDr. Richard Smíšek se také plně věnoval rozvoji metody iv jiných směrech. Vypracoval léčebné postupy pro jednotlivé diagnózy. Hlavními diagnózami zůstaly poruchy páteře, dále se věnoval kloubem dolní a horní končetiny. Další byly diagnózy z oblasti poruchy funkce vnitřních orgánů: kardiovaskulární a pulmonální, gastointerstinálne a urogenitální (vztahy vertebroviscerálne a viscerovertebrálne). Vypracoval seznam negativních faktorů ovlivňujících funkci vnitřních orgánů a způsob jejich odstranění dlouhodobými pohybovými programy.

Méně fyzicky náročnou formu tréninku používá pro kardiovaskulární trénink méně zdatné jedince s cílem zvýšit spotřebu glukózy a lipidů ve svalech, optimalizovat svalový tonus a zvýšit jejich prokrvení, zlepšit pohyblivost hrudníku a ventilaci plic a zajistit dostatečný přísun kyslíku pro metabolické děje a tak odstranit rizikové faktory ICHS . Do této skupiny patří pacienti s následujícími problémy: diabetes mellitus 2., hyperlipoproteinémie, hypertenze, obezita, metabolický syndrom.

Zcela nový obrat začal v roce 1992, kdy začala spolupráce MUDr. Richarda Smíška s německými spolkovými sportovními organizacemi. Spolupráce vznikla v oblasti zdravý sport, prevence a rehabilitační sport. Německo je jediná země na světě, kde tyto kategorie stanovuje zákon a zdravotní pojišťovny je finančně honosnou. V oblasti prevence hradí německá zdravotní pojišťovna následující programy založené na SM Systému:

Díky programu Rahabilitatinssport, se podařilo aplikovat cvičení pro různé skupiny

chroničtí pacienti s problémy páteře:

cvičení u chronických problémů pramenících ze svalového aparátu:

kyčelní kloub:

neurorehabilitácie:

revmatické choroby:

Osteoporóza

Jedním z dalších zájmů MUDr. Richarda Smíška se stala diagnóza skoliózy, která ho vždy fascinovala. Je vždy originálem a terapeut musí reagovat na každý detail zvlášť. Základem je opět prevence. MUDr. Richard Smíšek stanovil rizikové faktory, na kterých se skolióza rozvíjí. Jejich včasné odstranění je základem péče. Včasný záchyt skoliotického držení je velmi důležitý a okamžitá pohybová léčba má velmi účinný efekt. Velká chyba je nechat skoliotické křivku dekompenzovať.

Korzetoterapia bohužel působí velmi negativně.

Skolióza je choroba, jejímž základem je oslabení svalových stabilizačních řetězců. Korzet jejich oslabení ještě zhorší. Navíc v korzetu se fixují blokády a roste napětí paravertebrálnych svalů. Po odložení korzetu, páteř urychleně degeneruje. Operace jsou také často chybně indikováno.

Korzetoterapiu a operace se indikuje pouze u pacientů, kteří odmítli pohybovou léčbu nebo tam, kde nemá dostatečný efekt.

Sen MUDr. Smíška je aplikovat principy SM Systému v rámci prevence pro obyvatele a vybudovat spolupráci fyzioterapeuta, cvičitelů, rodičů či partnera, školy, dětského lékaře, ortopeda, neurologa, zdravotních pojišťoven a státu.